TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00021

 

Összefoglaló

 

A kedvezményezett neve: Kurd Község Önkormányzata (7226 Kurd, Petőfi Sándor utca 11.)

A projekt címe: Köznevelési intézmények gazdaságosabb üzemeltetése Kurdon

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00021

A szerződött támogatás összege: 88.176.600 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Szakmai indokoltság, igény, megalapozottság:

A bevont épületek jellemzői: A homlokzat, nyílászárók, tetőfelületek állapota jelentősen amortizálódott. A jelenlegi épületek energetikai szempontból messze elavultak, az elégtelen nyílászárók és falazatok okozta energiaveszteség jelentős többletköltséget ró a fenntartóra, fűtési energiafogyasztása jelentősen magasabb a hasonló intézményeknél tapasztalhatónál. Problémát jelent a padozati, homlokzati és tetőfödém, valamint a tetőhéjazat hőtechnikai elégtelensége, a homlokzati nyílászárók használati és hőtechnikai alkalmatlansága. A homlokzati falfelületek a jelenleg érvényes hőtechnikai előírásoktól messze elmaradnak, valamint a pince- és tető zárófödémeké is, mely jelentős többletfűtési költségeket igényelnek.

 

Illeszkedés a pályázati kiíráshoz:

A pályázati felhívásban megfogalmazottakkal összhangban a projekt hosszú távú közvetett célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. További cél az önkormányzat számára az épületek energiahatékonyságot célzó felújítása, fejlesztése, a megújuló energiaforrások fokozottabb használata.
Közvetett cél, hogy a jelenlegi épületeket egy korszerű, a mai hőtechnikai és energetikai előírásoknak megfelelő színvonalra fejlessze az önkormányzat. A projekt keretében homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, födém hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés készül, valamint napelem kerül felhelyezésre.

 

A projekt hatásai, eredményei:

A beruházásnak köszönhetően az energia- és költséghatékonyság mentén a megtakarítások optimalizálódnak, valamint a CO2 kibocsátás csökken. Az energetikai számítások alapján a projektnek köszönhetően a három ingatlan CO2 kibocsátása 3,24 t egységgel csökken, továbbá az épület primerenergia-fogyasztása pedig 125.380 kWh/a csökkenést mutat. A fejlesztéssel érintett ingatlanokban jelenleg 32 fő dolgozik. A projekt hozzájárul a 32 fő munkatárs munkahelyének megtartásához. A projekt eredményeként a köznevelési intézmények hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. Az intézményi szolgáltatások alanyai a családok: a kisgyermekes, babakocsit használó családok, illetve a nehezen közlekedő idősek is könnyen meg tudják közelíteni az épületeket.

 

Projekt helyszín:

A projekt megvalósítási helyszínei:

7226 Kurd, Petőfi utca 13. (Hrsz: 413/2.) Kisiskola

7226 Kurd, Petőfi utca 15. (Hrsz: 2.) Óvoda

7226 Kurd, Rákóczi tér 6. (Hrsz: 217.) Nagy iskola

Mindhárom ingatlan 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület. Két ingatlan jelenleg KLIK fenntartású iskolaként működik (a KLIK Dombóvári Tankerülete támogatásáról nyilatkozott. A harmadik épület önkormányzati fenntartású óvodaként működik.

 

Létrehozandó infrastruktúra:

 

Kurd, óvoda utólagos hőszigetelése

Alkalmazott új szerkezetek:

-Hőszigetelés:

A homlokzat 16 cm vastag EPS, a lábazat 12 cm vastag XPS lemez utólagos homlokzati hőszigetelő rendszert kap. A homlokzati nyílászárók felett min. 20 cm magasságban, a nyílások tokszerkezetének mindkét oldalán 30 cm-rel túlnyúlva kőzetgyapot szigetelőlap lesz elhelyezve.

Az újonnan készített padlóban 12 cm vastag, lépésálló XPS zártcellás, a födémre 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés készül. A födémen járható szerviz-utat kell biztosítani.

- Burkolatok:

Teljes padozatcsere lesz a konyhában és a két csoportszobában. A konyhában ragasztott greslap, a csoportszobákban linóleum burkolat készül.

 

Épületgépészet:

Az átalakítás nem érinti az épület fűtésrendszerét.

Az óvoda családi ház gázellátása már megoldott, a hőszigetelési munkák miatt a meglévő acél csővezeték kerül kiemelésre a szabványoknak megfelelően. A nyomásszabályozó és a gázmérő meglévő, helyük nem változik. Új gázkészülék nem kerül beépítésre! A gázmérőt a szerelések idejére le kell szereltetni. A gázmérő le és felszerelését az E.ON DDGÁZ Zrt-nél kell megrendelni.

 

Villám,- és túlfeszültség védelem:

Az 54/2014.(XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ vonatkozó előírásai, és az MSZ EN 62305 szabványsorozat szerint norma szerinti villámvédelmi berendezés tervezése történt. A vonatkozó műszaki követelmények szerint kell a kockázatelemzést, a tervezést, a kivitelezést, valamint a felülvizsgálatokat (részleges, és végleges) elvégezni.

 

Kurd, általános iskola (kis iskola) utólagos hőszigetelése és akadálymentesítése

Alkalmazott új szerkezetek:

- Hőszigetelés:

A homlokzat 16 cm vastag EPS, a lábazat 12 cm vastag XPS lemez utólagos homlokzati hőszigetelő rendszert kap. A homlokzati nyílászárók felett min. 20 cm magasságban, a nyílások tokszerkezetének mindkét oldalán 30 cm-rel túlnyúlva kőzetgyapot szigetelőlap lesz elhelyezve.

Az újonnan készített padlóban 12 cm vastag, lépésálló XPS zártcellás, a födémre 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés készül. A födémen járható szerviz-utat kell biztosítani.

- Eresz:

A homlokzati hőszigetelés rétegvastagsága miatt szükséges az eresz nyújtása, a végleges homlokzati síktól a tervezett teljes szélesség 30 cm.

A délnyugati (utcai) homlokzaton Építtető kérésére a hőszigetelés felső zárása cserépfedésű előtető lesz.

- Bádogozás:

Horganyzott acél bádogos-szerkezetek készülnek.

- Válaszfalak:

Az új válaszfalak kisméretű tömör téglából és válaszfallapból készülnek, javított falazó mész-habarcsba rakva, simított vakolattal ellátva.

- Áthidalók:

Azonnal terhelhető kerámia papucsos áthidalók. Az iskolában kialakított akadálymentes vizesblokkhoz vezető közlekedőben a belső főfal kiváltásánál az új falvéget kisméretű tömör téglából pillérként kell kifalazni.

- Burkolatok:

Teljes padozat-csere lesz, a közlekedőkben és vizes helyiségekben ragasztott greslap, az ebédlőben ragasztott mázas kerámia, a tantermekben linóleum burkolat készül.

- Belső nyílászárók:

Az akadálymentes útvonalon egyedi nyílászárók, utólag szerelhető, keskenyített fa tokkal, fa ajtólappal, küszöb nélkül, ill. süllyesztett küszöbbel. Az akadálymentes ajtók szabad nyílásszélessége 90 cm.

- Külső nyílászárók:

Két belső térelválasztó fal áthelyezése következtében 4 db új ablak is készül, a meglévőkkel azonos szerkezettel és kialakítással.

 

Épületgépészet:

-  Fűtés szerelés:

Az épületben meglévő radiátoros központi fűtésrendszer üzemel, egy meglévő radiátor kerül áthelyezésre a tanterem falának módosítása miatt, és egy darab új radiátor kerül beépítésre a kialakítandó közlekedőbe, a wc-k előtt. A mozgáskorlátozott wc-be a meglévő radiátor marad. A hőellátását a meglévő gázkazánok, illetve, vegyes tüzelésű kazán biztosítja. Az épületben meglévő fűtésrendszer acélcsővel szerelve, a kialakítandó új radiátor leállás is, acélcsővel kerül kiépítésre, rákötve a meglévő fűtés rendszerre. Az új hőleadó acéllemez lapradiátor, radiátoronkénti elzárókkal, a szükséges szerelvényekkel (tartók, csatlakozók, légtelenítő, elzárók, stb.) szerelve. A radiátorokra thermosztatikus helyiség hőmérséklet érzékelős radiátorszelepek, és torlók kerülnek felszerelése.

- Gázszerelés:

Az átalakításban nem érintett.

- Víz, szennyvíz rendszer szerelése:

Az épület hidegvízellátása, a telekhatáron belüli meglévő vízmérő aknából, külső vezeték KPE csővel van megoldva. Az épületben az átalakítással érintett részeken teljesen új vízvezeték hálózat kerül kiépítésre, műanyag csővel, aljzatba, illetve falba szerelve. Kialakításra kerül egy akadálymentes vizesblokk (akadálymentes szerelvényekkel, felszerelésekkel, kiegészítőkkel). Az átalakításban érintett részen teljesen új vizes berendezési tárgyak kerülnek beépítésre, új szerelvényekkel, eszközökkel, kiegészítőkkel. Az épületen a felújításban érintett vizes blokkokban a hideg, és melegvíz ellátás műanyag csővel, a vezetékek falba, ill. aljzatba szerelve oxigéndiffúziómentes műanyagcsővel, préskötéses idomokkal, az aljzatban lévő csövek védőcsőben, és a melegvíz vezetékek hőszigeteléssel ellátva, a szükséges elzárókkal, szerelvényekkel kompletten szerelve.

Az épületben a keletkező szennyvizeket a település szennyvíz közműhálózatára kötve van elvezetve. Az épületben a átalakítással érintett részeken keletkezett szennyvízet, a telekhatáron belüli meglévő szennyvíz vezeték hálózatra (feltárás után) kell rákötni. A csővezeték anyaga épületen belül PVC, kívül KG-PVC műanyagcső. A szennyvízlefolyók P1 nyomásfokozatú (MSZ 8000-4:1981) PVC, és KG- PVC lefolyócsövekkel gumigyűrűs kötésekkel készülnek. Az alapvezetéki szakaszok megfogásáról, és a tisztítási lehetőségekről gondoskodni kell.

- Szellőzés szerelés:  

Az épületben a belsőterű wc-k légellátását meg kell oldani. A wc-k szellőztetését gépi szellőztetéssel oldjuk meg, egy fali ventilátor (110 m3/h) kerül beépítésre visszacsapó szeleppel, időzítővel felszerelve (a helyiség világítás kapcsolójával reteszelve késleltetett indítással, ill. leállítással). A szellőző vezetékrendszer légtechnikai vezetékkel lejtéssel szerelve, a páralecsapódás miatt szigetelve, ill. elrabicolva kerül kialakításra. A helyiségek légutánpótlásáról gondoskodni kell!

 

Villám,- és túlfeszültség védelem:

A 54/2014.(XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ vonatkozó előírásai, és az MSZ EN 62305 szabványsorozat szerint norma szerinti villámvédelmi berendezés tervezése történik. A vonatkozó műszaki követelmények szerint kell a kockázatelemzést, a tervezést, a kivitelezést, valamint a felülvizsgálatokat (részleges, és végleges) elvégezni.

 

Kurd, nagy iskola utólagos hőszigetelése

Alkalmazott új szerkezetek:

- Hőszigetelés:

A homlokzat 16 cm vastag EPS, a lábazat 12 cm vastag XPS lemez utólagos homlokzati hőszigetelő rendszert kap. A homlokzati nyílászárók felett min. 20 cm magasságban, a nyílások tokszerkezetének mindkét oldalán 30 cm-rel túlnyúlva kőzetgyapot szigetelőlap lesz elhelyezve.

A teljes födémre 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés készül, rajta járható szerviz-utat kell biztosítani.

- Eresz:

A homlokzati hőszigetelés rétegvastagsága miatt szükséges az eresz nyújtása, a végleges homlokzati síktól a tervezett teljes szélesség 30 cm.

- Bádogozás:

Horganyzott acél bádogos-szerkezetek készülnek.

Az épület dél-délkeleti tetősíkjára napelemes rendszer lesz telepítve, melynek elhelyezéséhez a fedélszék megerősítése szükséges a statikai tervfejezet szerint.

 

Villám,- és túlfeszültség védelem:

A 54/2014.(XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ vonatkozó előírásai, és az MSZ EN 62305 szabványsorozat szerint norma szerinti villámvédelmi berendezés tervezése történik. A vonatkozó műszaki követelmények szerint kell a kockázatelemzést, a tervezést, a kivitelezést, valamint a felülvizsgálatokat (részleges, és végleges) elvégezni.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. október 31.

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00021

Képek:

Kisiskola (3016558 bájt)

Nagyiskola (1349563 bájt)

Óvoda (2434938 bájt)


Pályázati lógó