Hatályos rendeletek

Kurd hatályos rendeletei

2018

1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet SZMSZ módosításáról

2/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet Kurd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

3/2018(V.29.) önkormányzati rendelet a községi közművelődési feladatok ellátásáról

4/2018(V.29.) önkormányzati rendelet az 1/2017(II.28.) rendelet módosításáról

5/2018(V.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás zárszámadásáról

 

 

2017

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet Kurd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

2/2017.(VII.05.) önkormányzati rendelet a 2/2016.(II.25.) rendelet módosításáról

3/2017.(VII.05.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás zárszámadásáról

4/2017.(VII.06.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról

5/2017.(VII.06.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

6/2017.(VII.06.) önkormányzati rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

2016.

1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet az 5/2015.(III.31.) rendelet módosításáról

2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetésről

3/2016. (III.30.) ökormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről

4/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról

4/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet 5-6. és 8. számú melléklete

5/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról

6/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról

7/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról

9/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

10/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet a 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2015.

1/2015.(II.06.) önkormányzati rendelet Kurd Község Önkormányzata 2015 évi költségvetéséről

2/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésre, valamint házszám megállapítására vonatkozó szabályokról

3./2015.(III.06.)önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és közterületek tisztántartásáról

6/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

8/2015. (VI. 04.) önkormányzati rendelet a 2014.évi költségvetés zárásáról

1.rész 2.rész 3.rész

9/2015.(IX.04) önkormányzati rendelet az önkormányzat  szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

11/2015.(XII.15) önkormányzati rendelet az avar  és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás  helyi szabályairól

 

2014

2/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet a Kurdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

4/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről

11/2014. (X.11.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (432407 bájt)

12/2014.(XII.12) önkormányzati rendelete a szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól

 

 

2013.

4/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által nyújtott támogatásokról

10/2013.(X.01.)önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről

 

2012.

4/2012.(V.01.) számú rendelet Kurd Község Önkormányzatának „Környezetvédelmi Alap”-járól

 

2011.

2/2011.(II.1.) sz. rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

17/2011.(IX.09.) rendelet az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

21/2011 (XII.22.). sz. rendelet a közterület-használat szabályozásáról

  

2004.

15/2004.(IX.30.) Kurd községi Önkormányzat Rendelete a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról

 

2003.

7/2003.(06.09.) KT. sz. rendelet a helyi közművelődésről

 

 

2001.

8 /2001.(X.15.) Rendelet a Díszpolgári cím adományozásáról