TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018

Összefoglaló
 
A kedvezményezett neve: Kurd Község Önkormányzata (7226 Kurd, Petőfi Sándor utca 11.)
A projekt címe: „Kurd Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése”
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018
A szerződött támogatás összege: 43.500.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
 
A projekt tartalmának bemutatása:
 
Szakmai indokoltság, igény, megalapozottság:
Az épületek jellemzői: A homlokzat, nyílászárók, tetőfelületek állapota jelentősen amortizálódott.
Az épület energetikai szempontból elavult, az elégtelen nyílászárók és falazatok okozta
energiaveszteség jelentős többletköltséget ró a fenntartóra, fűtési energiafogyasztása jelentősen
magasabb a hasonló intézményeknél tapasztalhatónál. Problémát jelent a padozat, a falazatok, a
tetőfödém, a tetőhéjazat, és a homlokzati nyílászárók hőtechnikai elégtelensége, alkalmatlansága.
A homlokzati falfelületek a tető és zárófödémek, a jelenleg érvényes hőtechnikai előírásoktól
messze elmaradnak, ami jelentős többletfűtési költségeket igényel.
Illeszkedés a pályázati kiíráshoz:
A pályázati felhívásban megfogalmazottakkal összhangban a projekt hosszú távú közvetett célja az
önkormányzat tulajdonában lévő intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb
energiagazdálkodásának elősegítése. További cél az önkormányzat számára az épület
energiahatékonyságot célzó felújítása, fejlesztése, valamint a múlt század elején épült épület,
hagyományos homlokzatának visszaállítása korszerű hőszigetelő anyagok segítségével.
Közvetett cél, hogy a jelenlegi épületeket egy korszerű, a mai hőtechnikai és energetikai
előírásoknak megfelelő színvonalra fejlessze az önkormányzat. A projekt keretében homlokzati
hőszigetelés, nyílászáró csere, födém hőszigetelés és fűtéskorszerűsítés készül, s az épület
részleges akadálymentesítése is megtörténik.
 
A projekt hatásai, eredményei:
A beruházásnak köszönhetően az energia- és költséghatékonyság mentén a megtakarítások
optimalizálódnak, valamint a CO2 kibocsátás csökken. Az energetikai számítások alapján a
projektnek köszönhetően az épület a HH – gyenge kategóriából, a fejlesztés után, a CC – korszerű
energetikai besorolásba kerül majd. Az épület primer energiafogyasztása jelenleg 320 KWh/m2, a
tervezett felújítás után, 76,9 KWh/m2 – re fog csökkenni. A felújítás eredményeként, az üvegház
hatású gázok becsült éves csökkenése 29,4 CO2 egyenérték. A fejlesztéssel érintett épületben
jelenleg 12 fő dolgozik. A projekt hozzájárul a munkatársak munkahelyének megtartásához is. A
projekt eredményeként a hivatal hozzáférhetősége, minőségi feltételei is javulnak. A hivatali
szolgáltatások alanyai, a település polgárai, a kisgyermekes, babakocsit használó családok, illetve a
nehezen közlekedő idősek is könnyebben tudják megközelíteni majd az épületet.
A tervezett korszerűsítés következtében az épület alaprajzi kialakítása, tömegformálása és
homlokzatképzése nem fog megváltozni. A telekre vonatkozó beépítettség mértéke minimálisan
növekedni fog, a homlokzati hőszigetelésnek köszönhetően. E beruházások engedély nélkül
végezhetőek."
 
Projekt megvalósítási helyszíne:
7226 Kurd, Petőfi utca 11. (Hrsz: 412.) Kurd Község Polgármesteri Hivatala
(Az ingatlan 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület.)
Létrehozandó infrastruktúra:
 
Alkalmazott új szerkezetek:
-Hőszigetelés:
A homlokzat 16 cm vastag EPS, a lábazat 12 cm vastag XPS lemez utólagos homlokzati hőszigetelő
rendszert kap, a födémre 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés készül. A födémen járható
szerviz-utat kell biztosítani.
-Épületgépészet:
Az átalakítás során, át kell helyezni a gázvezetéket, ezzel együtt a folyosón elhelyezett elavult
gázkazánok helyett a kazánházban korszerű kondenzációs kazán kerül felszerelésre. Az elavult
radiátorok és fűtéscsövek cseréje is megtörténik. A fűtőberendezések működését korszerű
hőcserélők és irányítási rendszer felügyeli majd.

 
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 30.
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018
Képek:

 

 hivatal képek TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018

TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018