Pályázatok

Összefoglaló

Támogatási szerződés száma:
Kedvezményezett: (7226 Kurd, Petőfi utca 11.)

Projekt kezdete: 2017.08.01.
Projekt tervezett vége: 2018.10.31.
Támogatás összege: 88.176.600 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Szakmai indokoltság, igény, megalapozottság:
A bevont épületek jellemzői: A homlokzat, nyílászárók, tetőfelületek állapota jelentősen amortizálódott. A jelenlegi épületek energetikai szempontból messze elavultak, az elégtelen nyílászárók és falazatok okozta energiaveszteség jelentős többletköltséget ró a fenntartóra, fűtési energiafogyasztása jelentősen magasabb a hasonló intézményeknél tapasztalhatónál. Problémát jelent a padozati, homlokzati és tetőfödém, valamint a tetőhéjazat hőtechnikai elégtelensége, a homlokzati nyílászárók használati és hőtechnikai alkalmatlansága. A homlokzati falfelületek a jelenleg érvényes hőtechnikai előírásoktól messze elmaradnak, valamint a pince- és tető zárófödémeké is, mely jelentős többletfűtési költségeket igényelnek.

Illeszkedés a pályázati kiíráshoz:
A felhívásban megfogalmazottakkal összhangban a projekt hosszú távú közvetett célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. További cél az önkormányzat számára az épület energiahatékonyságot célzó felújítása, fejlesztése a megújuló energiaforrások fokozottabb használata.
Közvetett cél, hogy a jelenlegi épületet egy korszerű a mai hőtechnikai és energetikai előírásoknak megfelelő színvonalra fejlessze az önkormányzat. A projekt keretében homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, födém hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés készül, valamint napelem kerül felhelyezésre.

A projekt hatásai, eredményei:
A beruházásnak köszönhetően az energia- és költséghatékonyság mentén a megtakarítások optimalizálódnak, valamint a CO2 kibocsátás csökken. Az energetikai számítások alapján a projektnek köszönhetően a három ingatlan CO2 kibocsátása 3,24 t egységgel csökken, továbbá az épület primerenergia-fogyasztása pedig 125.380 kWh/a csökkenést mutat. A fejlesztéssel érintett ingatlanokban jelenleg 32 fő dolgozik. A projekt hozzájárul a 32 fő munkatárs munkahelyének megtartásához. A projekt eredményeként a köznevelési intézmények hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. Az intézményi szolgáltatások alanyai a családok: a kisgyermekes, babakocsit használó családok, illetve a nehezen közlekedő idősek is könnyen meg tudják közelíteni az épületeket.

Projekt helyszín:
A projekt megvalósítási helyszíne Kurd, Petőfi utca 13. és 15., valamint Rákóczi tér 6. Mindhárom ingatlan 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület. Két ingatlan jelenleg KLIK fenntartású iskolaként működik. A KLIK Dombóvári tankerülete támogató nyilatkozata a pályázat mellékleteként csatolásra kerül. A harmadik épület önkormányzati fenntartású óvodaként működik.

Választott intézkedések, javaslatok:
„C” javaslatban a hőszigetelés mértéke homlokzati hőszigetelés 16 cm EPS. A tetőn 17 cm a zárófödémre 20 cm kőzetgyapot hőszigetelés felhelyezése lett betervezve. Az épület elektromos rendszerére 9 kWp napelem rendszer kiépítése lett tervezve a nagyiskolában. Az óvodában és a kisiskolában jelenleg is üzemel napelemes rendszer. A fejlesztés utáni állapotban az iskolaépületek, illetve az óvoda összesített energetikai jellemzője legalább 101 W/m2K-re csökken, és az energetikai minőség szerinti besorolása BB, BB, illetve CC lesz.

Létrehozandó infrastruktúra:
Nagy iskola (7226 Kurd, Rákóczi tér 6.)
A felújítás során az épület teljes akadálymentesítésére és a határoló szerkezetek hőszigetelésére kerül sor. A létesítmény teljes villamosenergia-ellátását biztosító napelemes rendszer lesz telepítve a tetőre.

Kisiskola (7226 Kurd, Petőfi utca 13.)
A felújítás során az épület teljes akadálymentesítésére és a határoló szerkezetek hőszigetelésére kerül sor. Az iskola részben akadálymentes és normál vizesblokk lesz kialakítva és az aka-dálymentes közlekedési útvonalon nyílászáró csere lesz. Az étkezőbe szintén akadálymentes közlekedésre alkalmas nyílászárók kerülnek. Az épület bejáratánál már meglévő rámpa akadálymentessé lesz téve, valamint telken belül 1 db akadálymentes parkoló is ki lesz alakítva.

Óvoda (7226 Kurd, Petőfi utca 15.)
A felújítás során a határoló szerkezetek hőszigetelésére kerül sor. Ezzel együtt további akadálymentesítés is történik infokommunikációs rendszer kiépítésével. Az akadálymentes vizes-blokk kialakítása az épületen belül nem lehetséges, csak bővítéssel lehetne megoldani. A bővítésnek viszont szerkezeti és a terület adottságaiból következő akadályai vannak. Vízszintes irányú bővítésnél délkeleti irányban kedvezőtlenek a terepviszonyok, délnyugati irányban telekhatár van, északkeletre a kazánház miatt nem lehetséges. Északnyugati irányban - az udvar felé- műszakilag nem szerencsés, mert az öltözőnek nem maradna természetes megvilágítása és szellőzése, valamint a tetőszerkezetet teljes egészében át kellene építeni. A függőleges irányú bővítésre az épület tartószerkezetei jelenlegi állapotukban nem alkalmasak.

Ütemezés:
A beruházás a Támogatói Szerződés megkötését követő 14 hónapon belül elkészül. A projekt előkészítési szakasz 6 hónapot vesz igénybe, amely magába foglalja a komplett tervdokumentáció elkészítését (kivitelezési szintű tervdokumentációt is) és a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A projekt fizikai megvalósítása a 7. hónapban megkezdődik. A kivitelezés 3 szakaszból áll össze, amely 8 hónapot vesz igénybe. A nyilvánosság biztosítása érdekében a projekt teljes időszaka alatt kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készül. A kivitelezési szakasz teljes időszakában a műszaki ellenőri tevékenység folyamatos. A projekt menedzsmenti tevékenység a beruházás teljes időszakában folyamatos. A projekt 14. hónapjában elkészül a képzési tananyag, melynek megfelelően az ingatlant használók képzésben részesülnek. A projekt fizikai befejezésével egy időben a vállalt indikátorok is teljesítésre kerülnek. Az utolsó kifizetési kérelem során a műszaki ellenőr elkészíti a beszámolóját a projektről.

Üzemeltetés:
A két alapfokú oktatási intézmény jelenleg KLIK fenntartású. A harmadik épületet Kurd Község Önkormányzata tartja fenn óvodaként.

Pénzügyi keret rövid összefoglalója:
A projekt teljes költsége 88.176.600 Ft, amelyből az építési beruházás összege 70.861.160 Ft. Az építési beruházás 143.500 Ft nem elszámolható költséget tartalmaz, mely összeget az önkormányzat saját forrásként vállal.

Pályázati összefoglaló.pdf (30139 bájt)

Pályázati lógó