Kurd, egyéni listás jelöltek sorsolt sorrendje

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
7226 Kurd, Petőfi u.ll.
Tel:74/521-038,Fax:74/401-011

E-MAIL: jegyzo@kurd.hu

 

42/ 2014.(IX.8.) HVB. határozat

Kurd Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12. napára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán a kislistás települési képviselő jelöltek sorrendjét - a szavazólapon - az alábbiak szerint határozza meg:

SorszámJelölt neveJelölés formája
01.Tóth TiborFüggetlen jelölt
02.Takács ZsoltFüggetlen jelölt
03.Gubinczki ZsoltFüggetlen jelölt
04.Farkas SándorFüggetlen jelölt
05.Müller JánosFüggetlen jelölt
06.Kiss SándorFüggetlen jelölt
07.Dobi AndreaFüggetlen jelölt
08.Sándor ZsoltFüggetlen jelölt
09.Rajczi ErikaFüggetlen jelölt
10.Cser IstvánFüggetlen jelölt
11.Kissné Szentpáli Erna Független jelölt
12.Szalai AttilaFüggetlen jelölt
13.Kollár KrisztinaFüggetlen jelölt
14.Véghné Szabó Ágnes Független jelölt
15.Losonczi MónikaFüggetlen jelölt
16.Dávid PéterFüggetlen jelölt
17.Szentpáli ÁrpádnéFüggetlen jelölt
18.Kiss SándornéFüggetlen jelölt
19.János JuditFüggetlen jelölt
20.Horváth LászlónéFüggetlen jelölt
21.Horváth ZoltánFüggetlen jelölt
22.Törő IlonaFüggetlen jelölt
23.Balaskó ZsoltFüggetlen jelölt
24.Fábián CsillaFüggetlen jelölt
25.Szentes SzilviaFüggetlen jelölt

 

A bizottság határozata ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 239.§.-a alapján nincs helye önálló jogorvoslatnak.
A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

INDOKOLÁS

A Választási eljárásról szóló XXXVI. törvény (Ve.) 160.§.(1) bekezdése szerint a
szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A Ve.l60.§.(2)bekezdése értelmében
A választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, a melynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének kisorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16.00 óra után végzi el. Mindezekre tekintettel a Bizottság a szavazólapon a jelöltek sorrendjét a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.
A bizottság határozatát a Ve. 44.§.(l)bekezdésében foglaltak alapján hozta meg.
A bírósági felülvizsgálatot a Ve. 239.§-a biztosítja.

Kurd, 2014. szeptember. 8.

Kapcsolódó anyagok