F E L H Í V Á S

Címkék: Közlemények

parlagfű elleni védekezésre

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó, földtulajdonos köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

E határidő után a védekezések ellenőrzését, illetve a fertőzött területek felmérését külterületen a Járási Hivatalok Földhivatali Osztályainak mezőgazdászai végzik. A parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályai (belterület esetén a települési önkormányzat jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.

Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést a kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezést abban az esetben rendelik el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50 %-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30 %-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt.

A közérdekű védekezések teljes költségét (amely tartalmazza a vállalkozói díjat, a kormányhivatalnál és a járási hivatalnál felmerült valamennyi költséget) a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a károsítóval fertőzött terület méretétől függően 15.000 – 5.000.000. Ft.

A bírságok, valamint az eljárási költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára kerülnek behajtásra!

Tolna Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

Növény- és Talajvédelmi Osztály

Kapcsolódó anyagok