Döbröközi Földtulajdonosi Közösség hírdetménye

Címkék: Közlemények

A Döbröközi Földtulajdonosi Közösség értesíti a Tisztel Földbirtokosokat, hogy a 17-455210-1-3-0

vadászterületen a többlethasználati díj kifizetésre

2015. június 08-tóI 2015. június 12-is munkanapokon 11-14 óráig
7228 Döbrököz
, Homokhegy 13. szám alatt kerül sor.

A díjat 2014. év végéig elszámolva fizetjük ki, éves összege 40,- Ft/ha.

2007. év utáni tulajdonjog változásról (vásárlás örökség, ajándékozás, földcsere, birtokösszevonás stb.) a kifizetéskor három hónapnál nem régebbi tidajdoni lappal vagy' egyéb hiteles közokirattal tartozik igazolni, hogy?:

Tulajdonosi, haszonélvezőig vagy vagyonkezelői jogon jogosult a

többlethasználati díjra !

A többlethasználati díjból az SZJA törvény alapján személyi jövedelemadó

kerül levonásra.

A többlethasználati díjra jogosultak hozzák magukkal:

  • a személyi igazolványt,

  • az adókártyát. 

Kapcsolódó anyagok