Roma nemzetiségi egyéni jelöltek sorsolt sorrendje

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
7226 Kurd, Petőfi u.ll.

Tel: 74/521-038, Fax: 74/401-011

E-mail: jegyzo@kurd.hu

alábbi határozatot hozta.

44/ 2014.(IX.8.) HVB. határozat

Kurd Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12. napára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán a roma nemzetiségi képviselő jelöltek sorrendjét - a szavazólapon - az alábbiak szerint határozza meg:

SorszámJelölt neveJelölő szervezet
01.Szigeti Attila

„Lungo Drom" Országos Cigány

rdekvédelmi és Polgári s Szövetség (azonosító száma: 1018-1)

02.Kiss Sándorné

„Lungo Drom" Országos Cigány

rdekvédelmi és Polgári s Szövetség (azonosító száma: 1018)

03.Baumeiszter Tamás

„Lungo Drom" Országos Cigány

rdekvédelmi és Polgári s Szövetség (azonosító száma: 1018)

04.Orsós László

„Lungo Drom" Országos Cigány

rdekvédelmi és Polgári s Szövetség (azonosító száma: 1018)

05.Baumeiszterné Sárközi Zsanett

„Lungo Drom" Országos Cigány

rdekvédelmi és Polgári s Szövetség (azonosító száma: 1018)

06.Petrovics György

„Lungo Drom" Országos Cigány

rdekvédelmi és Polgári s Szövetség (azonosító száma: 1018)

 

A bizottság határozata ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 239.§.-a alapján nincs helye önálló jogorvoslatnak.
A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

INDOKOLÁS

A Választási eljárásról szóló XXXVI. törvény (Ve.) 160.§.(1) bekezdése szerint a
szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A Ve.l60.§.(2)bekezdése értelmében
A választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, a melynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének kisorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16.00 óra után végzi el.

Mindezekre tekintettel a Bizottság a szavazólapon a jelöltek sorrendjét a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.
A bizottság határozatát a Ve. 44.§.(l)bekezdésében foglaltak alapján hozta meg.
A bírósági felülvizsgálatot a Ve. 239.§-a biztosítja.


Kurd, 2014. szeptember. 8.

Kapcsolódó anyagok