Nemzetiségi szavazókörök kialakítása

HATÁROZAT

 

Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként, mint a Helyi Választási Iroda vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Kurd községben a nemzetiségi szavazókor számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiség címét a következők szerint állapítom meg:

1. A nemzetiségi szavazókor száma: 1

2. A nemzetiségi szavazókor sorszáma: 800. számú szavazókor

3. A nemzetiségi szavazókor területe: Kurd Község közigazgatási területe

4. A nemzetiségi szavazókor címe: 7226. Kurd, Petőfi utca 11. (Kurdi Közös Önkormányzati hivatal)

 

Elrendelem a határozat Kurd Község Önkormányzata hivatalos
honlapján(www.kurd.hu), valamint a Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal (Kurd, Petőfi utca 11.) földszinten elhelyezett hirdetőtábláján tizenöt nap időtartamra történő közzétételét.

A határozat ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a Kurdi Helyi Választási Iroda vezetőjéhez személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben. (7226. Kurd, Petőfi u. 11, fax: 74/675-691, e-mail: jegvzo@kurd.hu)

A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a Tolna Megyei Területi Választási Iroda vezetője (7100 Szekszárd , Szent István tér 11-13.) bírálja el, három napon belül.
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

INDOKLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdés alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki. A nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a huszonöt főt eléri.

Kurdon: német nemzetiséghez tartozónak vallotta magát 79 fő,
Roma nemzetiséghez tartozónak vallotta magát 125 fő.

A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét 2014. június 23-ig 13 fő kérte, 2 nemzetiség vonatkozásában.

A szavazókörök kialakításáról a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Ve. 312. §-a rendelkezik.
A Ve. 312. § (1) bekezdése alapján valamennyi nemzetiség számára közös szavazókor szolgál. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése szerint egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni.
A Ve. 312. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetőjének kezdeményezésére a Nemzeti Választási Iroda elnöke - népszámlálási adatokra tekintettel - engedélyezheti, hogy a helyi választási iroda vezetője a településen több szavazókört alakítson ki.
A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében a szavazókor számát, sorszámát, és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg, mely határozatot a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tenni.Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára a Ve. 10. § (1) -(3) bekezdése vonatkozik. A határozat a Ve. 77.% (l)-(2) bekezdésén, 78.§-án, 80.§-án, 351.§ (1) bekezdésén, valamint a Ve. 234.§-án alapul.

Kapcsolódó anyagok