Lakossági tájékoztató!

Címkék: Közlemények

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Társaságunk felmérte az alaptevékenységéből eredő, a lakossági és közületi felhasználók által felhalmozott kintlévőségek összegét, melyek csökkentése, illetve a fizetési hajlandóság előmozdítása érdekében

munkatársaink 2015. június 29-től a Társaság logójával ellátott munkaruhában, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal és megbízó levéllel személyesen keresik fel a 30 napnál régebbi tartozással rendelkező Felhasználókat.  A megkeresés során kollegáink tájékoztatást nyújtanak a felhalmozott tartozás összegéről (a náluk lévő nyitott,ki nem egyenlített folyószámla tételeket tartalmazó kivonat alapján), melynek megfizetéséhez – igény esetén - csekket is biztosítanak.

Jelezni kívánjuk, hogy Munkatársaink a tájékoztatás során készpénz átvételére nem jogosultak, ezért azt nem is kezdeményezik!

A DRV Zrt. a honlapján, valamint ügyfélszolgálati telefonszámán is tájékoztatást ad a fenti tevékenység megkezdéséről.

Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a Felhasználók ilyen irányú megkeresése esetén a fenti információkat megadni szíveskedjenek!

Felmerülő kérdés esetén önkormányzati referens munkatársaink állnak szíves rendelkezésükre!

Tisztelettel:

Csorba Tibor

Önkormányzati csoportvezető

Önkormányzati Divízió
8600 Siófok, Tanácsház utca 7., Pf.: 59.
Tel.: (84) 501-077; Fax: (84) 501-266;  Mobil: (30) 901-0304

http://www.drv.hu

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 14-10-300050

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.