megfigyelési zárlat-feloldás-Kurd

Címkék: Közlemények

A kéknyelv betegség hatósági megállapítása miatt KURD község közigazgatási területén található MINDEN kéknyelv betegségre fogékony kérődző állatokat (szarvasmarha, juh, kecske) tartó állományra elrendelt

megfigyelési zárlatot feloldom.

A zárlat feloldását követően KURD községre visszavonásig a VÉDŐKÖRZETRE elrendelt korlátozások érvényesek.

A védőkörzet alatt lévő állományokból fogékony állatoknak (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődző) más tagországba, az ország kéknyelv betegségtől mentes területeire és megfigyelési körzetbe irányuló szállítása minden esetben csak az állategészségügyi hatóság előzetes engedélyével lehetséges.

A határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához (Cím:7100 Szekszárd Tormay B. u. 18.) címzett, de hivatalomnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton nem terjeszthető be.

A határozat közlése az érintett településeken helyben szokásos módon való nyilvános közzététel útján történik.

INDOKOLÁS

Így határoztam, mert a kéknyelv betegség Váralja községben történt megállapítása óta a 40 napos megfigyelési idő eltelt és ez idő alatt újabb kéknyelv betegség kitörést nem állapítottak meg Kurd község 20 km sugarú körzetén belül.

Az eljárás során hatáskörömet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51.§ (3) bekezdés b) és i) pontjai, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6.§ (5) bekezdése valamint a Rendelet 10.§ (3) bekezdés a) pontja biztosította, illetékességemet a Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdése és 3. melléklete szerint állapítottam meg.

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) bekezdésének, valamint a 72.§ (1) bekezdésének megfelelően adom ki.

A fellebbezés jogáról és annak módjáról a Ket. 72. § (1) bekezdés da) alpontja, 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A határozatnak fellebbezésre való tekintet nélkül történő azonnali végrehajtását az Éltv. 42.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontja állapította meg

A határozat nyilvános közzététel útján történő közlését a Ket. 80/A.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.


Dombóvár, 2014. december 17.

 

 

dr. Faragó Péter s.k.

járási főállatorvos

 


 


Kapcsolódó anyagok