ebtartással kapcsolatos feladatok

TÁJÉKOZTATÓ

az ebtartással kapcsolatos feladatokról

Tisztelt Kurdi Lakosok!


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVpIII. törvény 42/B.§.(1)bekezdése
szerint: a tartás helye szerinti illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való
tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez, melyről a 42/B.§.(3)
bekezdése alapján helyi elektronikus nyilvántartást vezet.
Az eb tulajdonosa, illetve tartója az összeíráskor köteles a települési önkormányzat részére
átadni az összeíráshoz szükséges adatokat ugyanezen jogszabály 42/B.§. (5) bekezdése alapján.

1./  Első lépésként a fentiek alapján a Hivatal 2014. évben elrendeli, hogy a mellékelt
formanyomtatvány  közzétételével önkéntesen történjen meg az ebösszeírás.

A nyomtatványt 2014. május 31-ig
kell eljuttatni személyesen, illetve postai úton a Kurdi Közös
Önkormányzati Hivatalba.

 

amennyiben szükséges pótlap kérhető a Hivatalban, illetve a falu honlapjáról
(www.kurd.hu)letölthető.

2./  Az eboltás

május 16-án 16-18 óráig a művelődési ház udvarán
A pótoltás május 17-én 7-10 óráig a Felszabadulás utcai
sportöltözőnél.


 

 

3./  Az eboltást követően az önkéntesen benyújtott adatlapok és a hatósági állatorvos
részére rendelkezésre álló adatok összevetésre kerülnek.

4./  Ezt követően kerül sor a helyszíni ellenőrzésre 2014. augusztus 31-ig. Amelynek
keretében egyenként az ingatlanon kerül összeírásra az ebek száma. Amennyiben
megállapítható, hogy a kutya tulajdonosa, illetve tartója nem teljesítette a kötelességét és az
állat nem került beoltásra, nincsen ellátva transzponderrel, illetve az önkéntes összeíráskor
nem jelentette, hivatalból eljárást kezdeményezünk, és állatvédelmi bírság szabható ki,

melynek összege alkalmanként és kutyánként minimum 15.000.-ft. A bírság összege a

jogsértés körülményeitől függően nőhet.

A kutyák egyedi azonosító chippel történő ellátása nem történhet a szervezett kutyaoltás
keretében.

A transzponder behelyezésének díja 4.445.-ft, melyet az azt elhelyező állatorvosnak

kell fizetni.

A hivatkozott jogszabály bekezdése értelmében minden 3 hónapos kornál idősebb ebet
kötelező ellátni a transzponderrel, valamint az önkéntes bevallás időpontja után született
ebek esetében is kötelező a bejelentés megtétele amint az a 3 hónapos kort betölti.
Ezt elvégzi bármely állatorvos. Itt közlünk egy telefonszámot, aki a területünkön
tevékenykedik, és a chipezést, és oltást vállalja:

Dr. Dúró József, akit a 30/927-9274 telefonszámon lehet elérni.
A lakosság által választott más állatorvos is elvégzi az ebek egyedi azonosítóval történő

ellátását.

5./ Tájékoztatom a lakosságot, hogy jelenleg a szabálysértésekről...szóló 2012.II.tv.193.§-

a alapján szabálysértést követ el az aki a felügyelete alatt álló kutyát

-  a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
-  élelmiszer elárusító üzletbe, vagy játszótérre beenged illetőleg bevisz.
-  aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház bejáratán a
harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát.

 

Szabálysértési feljelentést kutyával való veszélyeztetés miatt a Tolna Megyei
Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalának szabálysértési előadójánál

kezdeményezhető. Amennyiben a feljelentés megalapozott 5-150.000.-ft-ig terjedő

pénzbírsággal sújtható az eb tulajdonosa.

Amennyiben a kutya nyolc napon belül gyógyuló sérülést okoz, a gazda közigazgatási

bírságot kaphat, és felelősségének megállapítására szabálysértési eljárás is indulhat ellene.

Amennyiben a kutya maradandó fogyatékosságot okoz (pl. ilyen lehet egy ujj leharapása) a

gazda akár 3 évig. Ha életveszélyes sérülést okoz, akkor pedig akár 5 évig terjedő szabadság-

vesztéssel is büntethető. A büntetőjogi felelősség mellett a kártérítési felelősség is felmerülhet.


A fent leírt feladatok végrehajtásához kérjük önkéntes segítségüket és támogatásukat.

Kérünk minden felelősen gondolkodó ebtulajdonost, hogy gondoskodjon az ebek megfelelő tartásáról.

Kurd 2014.április 29.


 

Kapcsolódó anyagok